Chemen, laverite, lavi

Chemen laverite lavi

Apostola tankou yon cheminman lagras

Yon lavi nan swiv Jezi pa ta dwe janm annwiyan oswa inaktif, ni ou pa dwe fè l poukont ou. Pandan n’ap chèche vin deplizanpli menm jan ak Jezi, nou dekouvri ke apostola Kretyen an se yon cheminman lagras san rete. Nan, Chemen, Laverite, Lavi, David Busic envite nou konsidere divès fason lagras ki chèche, lagras ki sove, lagras ki sanktife, lagras ki bay soutyen ak lagras ki sifi Bondye a rankontre nou kote nou ye nan lavi nou. Lè nou reponn ak lafwa a sila ki rele nou ak lanmou epi ekipe nou pou cheminman lagras la, n’ap jwi yon relasyon ki pwofon ak Jezikri, ki li menm se Chemen, Laverite, Lavi a.

(English: Way, Truth, Life)

Tabs