Gustavo Crocker

Works by this author

Language: English

Created for Mission: Effective Models for Districts and Leaders

Bob Broadbooks
Gustavo Crocker

In a day when denominations are searching for identity, Created for Mission explores the purpose and mission of a district in the context of the global church. Gustavo Crocker and Bob Broadbooks challenge the assumptions and operational mind-set of every denominational leader who wants to move from the status quo to an outwardly focused organization. With practical advice and a clear model for healthy leadership, transform your district from a purely administrative organization to an effective missional agency.

English
Type: 
Book

Eurasia: Bountiful Blessings

R. Franklin Cook
Gustavo Crocker
Jerald Johnson
T. W. Schofield
Eurasia: Bountiful Blessings

A compilation of the personal experiences of key leaders who have invested their lives in Eurasia and who were willing to chronicle their time as pioneers on this region.

English
Type: 
Book
Language: Español

Creados Para la Misión: Modelos Efectivos para Distritos y Líderes

Bob Broadbooks
Gustavo Crocker

Este libro necesita ser leído por cada superintendente de distrito y miembro de junta consultora de distrito que pretende guiar a la iglesia de manera efectiva en su contexto. Me encanta el énfasis tresseis- seis porque motiva a cada distrito a dar un paso al frente al asumir su roll único y, de esta manera, llegar a ser todo aquello que Cristo desea para este sector de la iglesia.

Spanish
Type: 
Book
Language: Français

Créé pour la mission: Modèles efficaces pour districts et leaders

Bob Broadbooks
Gustavo Crocker

Créé pour la mission

Modèles efficaces pour districts et leaders

Par Gustavo Crocker & Bob Broadbooks

Bob Broadbooks et Gustavo Crocker ont écrit un livre dont le temps est venu! À une époque où les églises sont en quête d’identité, ils ont écrit un chef-d’oeuvre définitif sur le but et la mission d’un district dans le contexte de l’église mondiale.

French
Type: 
Book
Language: Português

Criados para Missão: Modelos Eficazes para Distritos e Líderes

Bob Broadbooks
Gustavo Crocker

(English: Created for Mission)

Portuguese
Type: 
Book
Language: Română

Dezvoltând o Biserică Orientată Spre Misiune “În Modul lui Isus”

Gustavo Crocker
În Modul lui Isus

Dr. Crocker a conturat modul lui Isus de dezvoltare a bisericii oferindu-l ca şi model pentru noi. Isus a avut un plan care o să ne ajute în zilele noastre. Recunoaşterea problemelor cu care ne confruntăm pe plan global ne va ajuta să găsim soluţii pentru o dezvoltare naturală şi holistică a bisericii. Principiile prezentate sunt universale şi vor funcţiona oriune în lume. Dr. Crocker a folosit viaţa lui Isus pentru a ne oferi un plan paralel de a dezvolta biserica după legea divină a lui Dumnezeu.

Romanian
Type: 
Book

Principiile Plantării de Biserici

Louie E. Bustle
Gustavo Crocker

Dumnezeu te poate folosi pentru a planta biserici.

Mulți se întreabă: „Cum putem zidi o biserică în zilele noastre, când costul este aproape incredibil de mare?”, „Inimile oamenilor sunt împietrite; cum poate biserica să îi câștige?”, „Cum putem să îi evanghelizăm pe cei ce locuiesc în complexele de apartamente mari sau pe cei ce locuiesc departe de noi?”.      

Romanian
Type: 
Book

Rhema: Credința Bisericii în Acțiune

Gustavo Crocker
Helmer Juarez

Isus a poruncit ca ucenicii Lui să aibă o relaţie specială cu săracii acestei lumi. Biserica Lui ar trebui, să se dedice îngrijirii, hrănirii, îmbrăcării şi adăpostirii celor săraci şi marginalizaţi. Prin întreaga Biblie şi prin trăirea şi exemplul lui Isus, Dumnezeu se identifică cu săracii şi-i ajută pe cei asupriţi, şi pe cei din societate care nu pot vorbi în numele lor. În acelaşi mod, şi noi suntem chemaţi să ne identificăm cu cei săraci şi să fim solidari cu ei.

Romanian
Type: 
Book