Một Đức Tin Hằng Sống

Người Môn Đồ Nazarene Tin Gì

Mỗi một tổ chức tồn tại được qua thời gian đều đã dựa trên sự chia sẻ sâu đậm và hài hòa của mục đích, tín lý và các giá trị. Và Giáo Hội Nazarene cũng thế. Giáo Hội Nazarene đã được thành lập để loan truyền sự thánh khiết của Kinh Thánh. Giáo Hội Nazarene vừa là một hội thánh của Đại Mệnh Lệnh, và cùng lúc là hội thánh của sự Thánh Khiết. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên những môn đồ giống như Đấng Christ trong mọi dân tộc và trong mọi quốc gia.

Hiện tại và tương lai của Giáo Hội Nazarene được định nghĩa với sự tham gia vào sứ mệnh Đức Chúa Trời đã phán. Vì thế Giáo Hội Nazarene là tiếng nói của Hội Thánh của Chúa Giê-su Christ và là một tổ chức riêng biệt không chỉ với những gì tổ chức tin tưởng, nhưng còn bằng cách nào tổ chức này đã và đang đóng góp một cách độc nhất vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

Vào những năm đầu của thiên niên kỷ mới, đó là một việc cần thiết để Giáo Hội Nazarene nhận dạng những đặc điểm mà chúng tôi vui mừng tin nhận và cử hành như là thánh lễ. Những bảo vật quý giá nhất của chúng tôi - sứ mệnh của chúng ta, sự kêu gọi, các tín lý, và các giá trị cao quý nhất của chúng tôi – chúng tôi vui mừng ban tặng như một món quà cho các thế hệ về sau.

Chúng tôi cầu nguyện rằng những giá trị căn bản của chúng tôi tiếp tục là ánh đèn dẫn dắt cho những người muốn lựa chọn đường đi giữa ánh sáng và những tăm tối của những thập niên sắp đến.

Những Giá Trị Căn Bản

1. Chúng Tôi Là Một Dân Tộc Cơ Đốc

Là những thành viên của Hội Thánh Hoàn Vũ, chúng tôi kết nối với tất cả những tín đồ chân chính trong việc loan truyền sự Trị Vì của Chúa Jê-sus Christ và sống theo các giáo điều lịch sử của Tam Vị Nhất Thể (Chúa Ba Ngôi Trong Một) của đức tin Cơ Đốc. Chúng tôi trân trọng di sản của truyền thống về giáo lý Thánh Khiết giảng dạy bởi Wesley, và chúng tôi tin rằng đó là con đường dẫn đến sự hiểu biết của đức tin thật sự của Kinh Thánh, lý trí, truyền thống, và kinh nghiệm.

2. Chúng Tôi Là Một Dân Tộc Sống Cho Sự Thánh Khiết

Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh Khiết, kêu gọi chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Chúng tôi tin rằng Đức Thánh Linh tìm kiếm cách vận hành trong mỗi người chúng ta để tạo nên công việc thứ hai của ân điển, còn được gọi bằng nhiều từ ngữ khác nhau, trong đó có “sự nên thánh trọn vẹn” và “báp-têm với Đức Thánh Linh” – làm tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi; đổi mới chúng ta để trở nên hình ảnh của Đức Chúa Trời; thêm sức cho chúng ta để “hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa ngươi” và “yêu thương những người khác như chính mình”; và tạo nên trong chúng ta bản tính của Đấng Christ. Sự Thánh Khiết trong đời sống các tín đồ được hiểu rõ ràng nhất là hình ảnh và đời sống trở nên như Đấng Christ.

3. Chúng Tôi Là Một Dân Tộc Sống Cho Sứ Mệnh

Chúng tôi là một “dân tộc được gửi đi”, đáp lời với sự kêu gọi của Đấng Christ và được thêm sức bởi Đức Thánh Linh để đi khắp thế giới, làm chứng về sự Tể trị của Chúa - Đấng Christ, và dự phần với Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Hội Thánh và phát triển vương quốc của Ngài (2 Cô-rinh-tô 6:1). Sứ mệnh của chúng tôi