Browse by Waray-Waray

Board of General Superintendents

INI AN PAGTOO HAN MGA NAZARENES An kada pundok nga nagpapabilin hin maiha nga panahon, nasandig dida hin marig-on nga pagkaurosa hin katuyoanan, ngan birilhon nga tinoohan.