Browse by Armenian

Thomas King, Alex Varughese

ՆազովրեցուԵկեղեցու 2009 թվականիԳլխավորԱսամբլեան, ՍուրբԳրքիՈւսումնասիրությանՀանձնաժողովին փոխանցեցերեքառաջարկություններ:

Վերցվածէ  ՆազովրեցուԵկեղեցու Ղեկավարման Ուղեցույցից  2013-2017